تعریف و مفاهیم سهام کنترلی و سهام مدیریتی به زبان ساده

تعریف و مفاهیم سهام کنترلی و سهام مدیریتی به زبان ساده

هر فرد یا شرکتی که بیش از یک درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد به آن سهامدار عمده شرکت می گویند، اما به این معنی نیست که سهامدار عمده بتواند کرسی هیئت مدیره را کسب نماید. برای اینکه به صورت کامل با مفهوم سهام کنترلی در بورس آشنا شوید، می توانید آموزش گام به گام تحلیل بنیادی بورس سایت را مطالعه کنید. 

سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟

سهام کنترلی در یک تعریف ساده به سهامی گفته می شود که دارنده آن می تواند از طریق آن سهام به اعمال مدیریت در شرکت بپردازد. دارندگان سهام کنترلی از دو طریق می‌توانند در شرکت اعمال نفوذ به نمایند. روش اول این است که یک یا چند عضو هیئت مدیره را انتخاب نمایند و روش دوم این است که با در اختیار گرفتن اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره بتواند مدیر عامل شرکت را انتخاب نمایند. میزان تعداد سهامی که لازم است یک شخص آن را داشته باشد تا به آن سهام کنترلی گفته شود بستگی به نوع شرکت و تعداد اعضای هیئت مدیره آن دارد.

علت ارزشمند بودن سهام کنترلی چیست؟

 باید گفت که به دو دلیل سهام کنترلی دارای ارزش می باشد، دلیل اول این است که دارنده سهام کنترلی توانایی اعمال نفوذ در تصمیمات راهبردی شرکت از طریق انتخاب اعضا هیئت مدیره را دارد و دلیل دوم این است که زودتر از سایر سهامداران راجع به اخبار و صورت مالی های شرکت اطلاع کسب می کند.

سهام مدیریتی چیست؟

سهام مدیریتی به زبان ساده به بخشی از سهام یک شرکت گفته می شود که دارنده آن توانایی حق رأی قرار دادن یک یا چند عضو هیئت مدیره را در شرکت داشته باشد.

دارندگان سهام مدیریتی و یا تعداد سهام منتشر شده زیادی دارند یا نسبتی از سهام شرکت را دارا می باشند که به شکل قابل توجهی به آنها اجازه می‌دهد که با اعمال نظر و تأثیر بر تصمیم گیری های شرکت آن را کنترل نمایند. پس در واقع سهام مدیریتی به دارنده آن اجازه می دهد حق رأی کافی برای تصمیم گیری هایی که مربوط به شرکت است، داشته باشد.

نکته:

باید بدانید که بین سهام مدیریتی و سهام کنترلی تفاوت وجود دارد و این تفاوت این است که دارنده سهام کنترلی به اعمال نفوذ در هیئت مدیره شرکت می پردازد اما دارنده سهام مدیریتی حق رأی کافی برای تصمیم گیری های مربوط به شرکت را دارد.

سهام شناور آزاد چیست؟

سهام شناور آزاد بخشی از سهام یک شرکت گفته می شود که دارندگان آن آماده خرید و فروش سهام آن شرکت هستند و تصمیم ندارند با نگهداری آن سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند.

تعریف و مفاهیم سهام کنترلی و سهام مدیریتی به زبان ساده

میزان سهام شناور آزاد چه اهمیتی دارد؟

هر چه میزان سهام شناور آزاد یک شرکت بیشتر باشد به این معنی است که تعداد سهام بیشتری برای معامله توسط عموم سرمایه گذاران وجود دارد و امکان دستکاری قیمت آن سهم توسط سهامداران عمده شرکت کمتر می باشد. اهمیت میزان سهام شناور آزاد را می توانید به صورت کامل در تحلیل بنیادی گام به گام بورس مطالعه کنید. 

آیا سهام شناور آزاد یک شرکت ثابت می ماند؟

پاسخ این سوال منفی است چرا که مدیریت یک شرکت امکان دارد برای به دست آوردن سرمایه لازم میزان بیشتری از سهام راهبردی خود را به بازار عرضه نماید و سرمایه مورد نیاز خود را از این طریق به دست بیاورند یا برعکس. این قضیه امکان دارد مدیریت شرکت تصمیم بگیرد میزان درصد سهام شناور آزاد شرکت را کاهش دهد و آن را به سهام راهبردی شرکت تبدیل نمایند تا از طریق آن اعمال مدیریت بیشتری در شرکت نماید. 

کجا می توان میزان سهام شناور آزاد یک شرکت را مشاهده نمود؟

برای مشاهده میزان سهام شناور آزاد یک شرکت می بایستی به وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس WWW.TSETMC.COM مراجعه نمایید.

برای مثال به تصویر زیر دقت نمایید:

در این باره بیشتر بخوانید

1 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر