1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. سرمایه گذاری در بورس
  4. رابطه پس انداز و سرمایه گذاری

رابطه پس انداز و سرمایه گذاری

رابطه پس انداز و سرمایه گذاری

طبق تعریف های قبلی داشتیم که سرمایه گذاری به این معناست که با خرید و فروش هر نوع کالا یا اوراقی بتوانید سودی کسب کنید یا زیانی متحمل شوید.

هر نوع جمع آوری دارایی ها را نیز پس انداز میگوییم.

با تعاریف فوق به سادگی قابل درک است که تفاوت اصلی پس انداز و سرمایه گذاری در بورس در سود آوری است. البته پس اندازی که در بانک باشد نیز سود میدهد ولی پس انداز محسوب می شود، چراکه صرفاً از کاهش ارزش پول شما جلوگیری می شود. 

تفاوت سرمایه گذاری و پس انداز

  • تفاوت سرمایه گذاری و پس انداز در استفاده ی شما از پول خودتان است. اگر استفاده از یک واحد پول را برای خرید کردن بدانید، شما هرگز سرمایه گذار نمی شوید. ولی اگر یک واحد پول را وسیله ای برای ساخت پول های بیشتر ببینید، شما یک سرمایه گذار هستید.

رابطه پس انداز و سرمایه گذاری

  • تفاوت دیگر پس انداز و سرمایه گذاری در میزان سود اوری است. اگر سودی که ایجاد می کند بیشتر از نرخ بهره باشد، سرمایه گذاری محسوب می شود.
  • پس انداز کردن نباید ریسک از دست دادن سرمایه داشته باشد. در سرمایه گذاری شما ریسک ضرر یا بعضا ریسک از دست دادن سرمایه را متحمل میشوید تا سود بیشتری کسب کنید ولی در پس انداز شما به دنبال حفظ پول خود در طولانی مدت هستید، پس تضمین حفظ پول شما در شرایط مختلفی که ممکن است پیش آید، مهمترین معیار تصمیم گیری شماست.

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر