با توجه به شخصیت خود سرمایه گذاری کنید

با توجه به شخصیت خود سرمایه گذاری کنید

یكی از عوامل موفقیت در مباحث مالی، بحث سرمایه گذاری می‌باشد. در سرمایه گذاری رابطه‌ای منطقی بین بازده و ریسك وجود دارد. بیشترین هدف سرمایه گذاری كسب بیشترین بازده به همراه كم‌ترین ریسك است. برای کنترل ریسک باید به اصول روانشناسی بازار بورس مسلط بوده تا بتوان شرایط تنش زای بازار را کنترل کرد. بر همین مبنا افراد از نظر درجه ریسک پذیری به سه دسته متفاوت تقسیم بندی می‌شوند:

افراد ریسک پذیر

این افراد دارای اهداف مالی با بازدهی بالا هستند. بنابراین، گزینه‌هایی مانند سرمایه گذاری در بورس برایشان گزینه‌ای جذاب است. این افراد به تحلیل و تعیین ریسک اهمیت زیادی می‌دهند. البته افرادی كه ریسك پذیر هستند نیز دارای روحیات متفاوتی هستند و خودشان دارای درجات ریسكی سطح بالا، متوسط و یا پایین می‌باشند. بنابراین، افق زمانی متفاوتی در سرمایه گذاری دارند و با توجه به این مسئله از ابزارهای مالی متفاوتی نیز استفاده می‌كنند. برای مثال بیشتر افراد كارآفرین و یا كسانی كه بر روی استارت‌آپ‌ها سرمایه گذاری می‌كنند، از درجه ریسك پذیری بسیار بالا برخودارند و میزان بازدهی ایشان نیز بسیار بالا می‌باشد.

افراد ریسک گریز

این افراد بیشتر علاقه مند به گزینه‌هایی هستند که بازدهی تضمین شده دارند و ریسکی آنها را تهدید نمی‌کند. گزینه‌هایی مانند سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت، اوراق خزانه، اوراق صكوك و حتی خرید ملك موارد مناسبی برای سرمایه گذاری این افراد می‌باشد.

با توجه به شخصیت خود سرمایه گذاری کنید

افرادی با درجه ریسک پذیری متوسط:

این افراد واكنشی نسبت به فرصت‌های سرمایه گذاری و ریسك‌های مربوط به آنها از خود نشان نمی‌دهند و می‌توان گفت نسبت به ریسك خنثی عمل می‌كنند.

نتیجه گیری

افراد از نظر اجتناب از ریسك به دسته‌های متفاوت با درجه ریسك پذیری بالا، متوسط و پایین طبقه بندی می‌شوند. البته برخی از ریسك‌ها غیر اجتناب هستند و تنها نسبت به ریسك‌های غیر سیستماتیك می‌توان تصمیم‌گیری كرد. 

توجه داشته باشید كه همیشه پذیرفتن ریسك كم به معنای بازده پایین نیست. برای این كه درجه ریسك پذیری خود را بسنجید، می‌توانید از آزمون‌های استانداردی كه در زمینه ریسك پذیری وجود دارد، كمك بگیرید.

 

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
واتساپ 09101364784
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
واتساپ 09192353887
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
واتساپ 09104738165
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
واتساپ 09104737258
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
واتساپ 09304891297
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
واتساپ 09026762179
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
واتساپ 09304891085
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
واتساپ 09034561556
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر